Telefoonnummer

0591-642797

Leegstra automatisering - Emmen - HP business partner

Disclaimer

  • home  /
  • Disclaimer

Disclaimer

De op dit domein aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typfouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Leegstra Automatiering BV kan noch zal, door de lezer of gebruiker van de sites die worden aangeboden op het internetdomein leegstra.com op welke wijze dan ook aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de aangeboden informatie of die in de in deze site opgenomen links wordt aangeboden, noch voor enig gevolg voortvloeiende uit het gebruik er van.

Niets van deze site mag, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Leegstra Automatisering.

Elke vorm van informatie die wij via deze site van u ontvangen wordt door Leegstra Automatiering BV gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Leegstra Automatiering BV behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken ongeacht het doel. Aan de u toegezonden informatie kunnen bij onjuiste adressering of andere gebreken op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Vakkundige automatisering voor het MKB